Prevod


U današnje vreme brzih komunikacija i zahteva da prevodi u poslovne ili lične svrhe budu isporučeni "još juče", PREVOD D.O.O. - TRANSLATION LLC - je Vaša prava adresa.


Pismeno prevođenje

Sa i na većinu standardnih jezika, ali i onih manje traženih - kineski, arapski, hebrejski...


Prevod dokumenata

Zvanična dokumentacija preduzeća i ustanova, lična dokumenta. Overa sudskog tumača. Sve prevode isporučujemo u dva originalna primerka.


Usmeno prevođenje

Za vreme održavanja konferencija,simpozijuma, međunarodnih skupova, sportskih manifestacija - za potrebe poslovnih razgovora sa inostranim partnerima ...

kontakt: www.prevod.rs