Komp Kamp


Misija i filozofija našeg kampa je jednostavna. Želimo da se naši kamperi dobro zabave kroz učenje, prijateljstvo i avanture. Tokom svog vremena sa nama, mi takođe želimo da svi kamperi postanu samostalniji i  samouvereni u znanju u radu na računarima i medjusobnim vršnjačkim odnosima.

Sve ovo se odvija u opuštenoj i harmoničnoj atmosferi kampa sa širokim i jedinstvenim programom. Tome doprinose savetnici/edukatori/praktikanti.

Zbog toga radimo neophodno obuku savetnika. Obuci su prisutni iskusni psiholozi i pedagozi. Za poznavanje rada na računaru IT edukatori dobijaju zadatak da nešto kratko urade i imaju probni čas.

Letnji Kompjuterski kamp za decu, osnovan 2008. sa sedištem u Novom Sadu.

Od 20. januara, 2019. pod pokroviteljstvom je Fondacije "Ada Augusta" Novi Sad.

Deca u kampu razvijaju vrednosti i veštine koje će im omogućiti dobar početak u životu i pomoći im da dosegnu svoj pun potencijal sa nadom da će u budućnosti i oni jednog dana doprineti pozitivnim promenama u društvu.

Naš projekat je usmeren na poboljšanje kvaliteta i dostupnosti ranog obrazovanjau oblasti IT, izgradnja samostanosti i sigurnosti u sebe.

kontakt: compcamp.net
facebook.com/compcamp