Auto škola Una M


Auto škola UNA- M iz Novog Sada, osnovana 2003. godine, bavi se obukom kandidata za vozače AM, A1, A2, A i B kategorije.

Tihomira Ostojića 4

www.una-m.com
una.m.autoskola@gmail.com
facebook.com/autoskolaunam
instagram.com/autoskola_una_m