Auto škola Dunav


Auto-škola DUNAV-MDM je osnovana 2002. godine u Novom Sadu.

Vršimo obuku kandidata za vozače A1, A2 i B kategorije, kao i dodatnu obuku (kondicionu vožnju) za vozače sa vozačkom dozvolom koji žele da osveže vozačko znanje i umeće.

Dugogodišnje iskustvo u obuci vozača i visoko obrazovan kvalitetan kadar koji su zaposleni u našem kolektivu su garancija kvaliteta u obuci kandidata za vozače.

Naš cilj je da permanentnim usavršavanjem,prateći savremene trendove u osposobljavanju kandidata za vozače prenesemo potrebno znanje i veštine na kandidate za vozače i da kao krajnji rezultat u ovom obrazovnom procesu bude bezbedan i siguran vozač koji će odgovoriti na zahteve u realnim uslovima saobraćaja.

Zahvaljujući takvoj odrednici čak preko 90% odsto kandidata je upisano u našu školu po preporuci.

kontakt: dunavmdm.rs
facebook.com/autoskola.dunav.novisad