Čišćenje i oživljavanje vode u Dunavcu - Novi plan za Ribarac, Šodroš... briše se 32 hektara betona i asfalta


32 hektara prethodno planiranih sadržaja, u novim planskim dokumentima briše se u korist zelenih površina

Nova planska dokumentacija koja je u izradi, GUP Novog Sada do 2030, kao i PGR Priobalja, ne planira stambeno-poslovnu gradnju na prostorima Kameničke ade, Šodroša, Ribarskog ostrva i na gradskoj plaži Štrand dok se na delu uz Bulevar despota Stefana planiraju studentski domovi i sportski sadržaji, naveo je direktor "Urbanizma" Dušan Miladinović u svom jučerašnjem odgovoru organizacijama civilnog društva okupljenih oko "Zelene stolice", prenosi Dnevnik.

Ove organizacije interesovale su se oko planova za gradske rukavce i ade, odnosno o namerama gradskih vlasti na koji način će urediti ovaj deo priobalja kuda bi trebalo da prođe i novi most u nastavku Bulevara Evrope. 

U dopisu do kojeg je došla redakcija Dnevnika, navodi se i da Generalni urbanistički plan(GUP) daje smernice za urbanistički razvoj grada, dok su urbanisti, tokom izrade Plana generalne regulacije(PGR) Priobalja detaljnije analizirali situaciju na ovom delu dunavske obale. 

- U prethodnoj planskoj dokumentaciji, odnosno koja je još uvek važeća, GUP-u Novog Sada do 2021. i Regulacionom planu ,,Kamenička ada” u Novom Sadu, koji su usvojeni 2000. godine, predviđeni su komercijalni sadržaji kao što je hotelski kompleks, poslovni objekat uz gradsku marinu i niz objekata uslužne delatnosti čije su mikro lokacije zahtevale niz saobraćajnica kako bi funkcionalno bile povezane. Ukupna površina tih sadržaja je oko 30 hektara, odnosno pod objektima 8,8 hektara u osnovi, a razvijene bruto površine oko 153.000 kvadratnih metara i saobraćajnica oko 11 hektara - pojasnio je Miladinović, da bi potom naglasio da novi planovi sve to brišu.

On je napomenuo i da se ukupna površina od oko 32 hektara prethodno planiranih sadržaja, u novim planskim dokumentima briše u korist zelenih površina. 

- Za razliku od prethodne planske dokumentacije, u novom GUP-u Novog Sada do 2030. kao i PGR Priobalja planira se očuvanje šumskog područja u plavnom delu Kameničke ade ukupne površine oko 17,29 hektara, od čega je oko 11 hektara zona zaštićenih staništa NSA22a "Ribarsko ostrvo" kao i zadržavanje park šume u neplavnom delu Kameničke ade površine oko 38,15 hektara, što je ukupno 55,44 hektara. 

Povećanje površine park šume u odnosu na važeću plansku dokumentaciju je za oko 32 hektara, odnosno za 134 posto. 

Nova planska dokumentacija predviđa javne sadržaje (objekte) kulture i sporta koji čine okotri odsto teritorije Kameničke ade. Još je važno napomenuti da je planirano čišćenje i oživljavanje vode u Dunavcu planiranim hidrotehničkim zahvatima – zaključio je Dušan Miladinović.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: ilustracija


"Koliko će značiti novi most pitajte ljude u Begeču, Futogu, na Adicama i Novom naselju i Telepu..."

Skupstina Grada usvojila - bez glasa protiv: Novi Sad dobija novi most - vijadukt iznad Bulevara Evrope