Novi - drugačiji most u Novom Sadu postaje realnost: Plan na javnom uvidu, prigovori do 11. aprila - od Tone Hadžića do Karađorđeve


U delu u kojem prelazi preko rukavca Dunava koji vodi u planiranu marinu, most ne bi trebalo da ima stubove ili bi morao da ima maksimalno jedan stub

Plan generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope stavljen je na javni uvid, a građani i zainteresovana lica prigovore mogu da dostave prigovore do 11. aprila.

Plan obuhvata deo planiranog produžetka Bulevara Evrope od Ulice Tone Hadžića do postojeće raskrsnice Karađorđeve ulice i Državnog puta 119 u Sremskoj Kamenici, prenosi 021.rs.

Kako je navedeno u Nacrtu, postoji nekoliko dokumenata od značaja koji su prethodili izradi plana, a to su Generalni projekat sa prethodnom studijom opravdanosti urađen februara ove godine, Saobraćajno-ekonomska studija opravdanosti, takođe iz februara 2021. i Hidraulično-hidrološka studija uticaja mosta sa obilaznicom oko Novog Sada na velike vode Dunava, koju je uradio Fakultet tehničkih nauka u decembru 2020.

Još u martu prošle godine Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada donela je Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja ovog plana na životnu sredinu. U ovom rešenju se navodi da je razlog za to što već postoji strateška procena uticaja za Plan generalne regulacije Limana sa univerzitetskim centrom u Novom Sadu, kao i procene za PGR zapadnog dela Novog Sada i PGR Sremske Kamenice sa okruženjem. 

U Nacrtu plana izgradnja ovog mosta karakteriše se kao od izuzetnog značaja za Novi Sad jer "upotpunjuje nedostajući deo primarne saobraćajne mreže grada i omogućuje završetak Bulevara Evrope, povezujući levu i desnu obalu Novog Sada, kao i važne državne puteve".

Planirani most, navodi se, mora da ima minimalno dve saobraćajne trake po smeru za drumska vozila, minimalno dve dvosmerne biciklističke staze i minimalno dva trotoara za dvosmerno kretanje pešaka. 

Naglašava se da planirane saobraćajnice ne prelaze preko postojećeg odbrambenog nasipa, već parelelno sa njim.

Što se izgleda samog mosta tiče, obavezno je da "glavna mostovska konstrukcija preko reke Dunav bude u drugačijem konstruktivnom sistemu u odnosu na postojeće sisteme mostovskih konstrukcija u Novom Sadu, u cilju jedinstvenog identiteta mosta i njegove prepoznatljivosti kao simbola grada". U delu u kojem prelazi preko rukavca Dunava koji vodi u planiranu marinu, most ne bi trebalo da ima stubove ili bi morao da ima maksimalno jedan stub, prenosi 021.rs.

izvor: 021.rs, agencije, foto: ilustracija, Griffin Wooldridge, Pexels


"Koliko će značiti novi most pitajte ljude u Begeču, Futogu, na Adicama i Novom naselju i Telepu..."

Skupstina Grada usvojila - bez glasa protiv: Novi Sad dobija novi most - vijadukt iznad Bulevara Evrope