Sporni radovi na Spensu moraju da se ponove - Na jesen još jedan zatvoreni bazen u NS, zatvaranje balonima


Nedostaci na bazenu će biti otklonjeni u narednih od tri do pet meseci

- Svi sporni radovi moraju da se ponove, nema privremenih rešenja, niti kompromisa. Uprava za imovinu je dobila od Kabineta gradonačelnika mišlјenje stručne komisije, koja je analizirala stanje bazena nakon rekonstrukcije, i već je izdala pismeni nalog izvođaču  radova, da u skladu sa tim mišlјenjem i novim projektom o sanaciji, koji će u roku od 30 dana uraditi referentna naučna ustanova, otkloni sve nedostatke o svom trošku – rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević na konferenciji za novinare u Gradskoj kući kojoj je prisustvovao i šef Katedre za hidrotehniku i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka  prof. Srđan Kolaković, predvodnik osmočlane komisije stručnjaka, koja je formirana kao nezavisno telo, kako bi bili utvrđeni propusti tokom rekonstrukcije olimpijskog bazena na SPENS-u. 

Prema rečima gradonačelnika, SPENS će angažovati stručnu naučnu ustanovu i za nadzor sanacije koja će uslediti, a izvođač je pismeno potvrdio da će bezuslovno prihvatiti sve obaveze i troškove.

- Mišlјenje komisije ćemo uputiti i Gradskom javnom pravobranilaštvu da utvrdi da li je potrebno pokrenuti pravne postupke protiv odgovornih, a nakon toga ja ću doneti odluku o političkoj odgovornosti lјudi koji su učestvovali u procesu. 

Komisija je utvrdila da je šteta naneta nedovolјno odgovornim i nedovolјno stručnim radom, i nema veze sa mističnim silama i teorijama zavere. Imao sam uvid i u geodetski elaborat praćenja sleganja objekta tržnog centra ''Promenada'' od ovog meseca, i naravno da nema nikakvog sleganja. 

Nedostaci na bazenu će biti otklonjeni u narednih od tri do pet meseci, a na jesen ove godine imaćemo još jedan zatvoreni bazen, tako što ćemo zatvoriti balonima olimpijski bazen na Sajmištu i tamo će sportisti moći da treniraju, a bazen na SPENS-u će biti na raspolaganju građanstvu – naglasio je Vučević.

Prof. Srđan Kolaković rekao je da su analizirani tehnička dokumentacija, građevinski dnevnici, zapisnici sa sastanaka, atestna dokumentacija, te da su izvršeni vizuelni pregled radova, kontrolni statički proračun konstrukcije i tri-de geometrija unutrašnjeg dela bazena laserskim snimanjem.

- Oštećenje keramičkih pločica nastalo je usled neadekvatno izvedene cementne košulјice, koja nije urađena primenom odgovarajuće tehnologije, i uz primenu betona neujednačenog i nepoznatog kvaliteta. Zbog čupanja pločica došlo je i do oštećenja hidroizolacije. Vizuelnim pregledom nisu uočena oštećenja bazenske ploče odnosno školјke, a naprsline u podnoj ploči ispod bazena, ne ukazuju na značajna sleganja koja su mogla biti uzrok problemima. Preporuka je da se celokupni slojevi unutrašnje obloge školјke kao i plaža, koja nije popucala, ali treba da ima kvalitetniju izradu pločica, ponovo urade – istakao je prof. Kolaković iznoseći osnovne zaklјučke komisije.


"Koliko će značiti novi most pitajte ljude u Begeču, Futogu, na Adicama i Novom naselju i Telepu..."

Skupstina Grada usvojila - bez glasa protiv: Novi Sad dobija novi most - vijadukt iznad Bulevara Evrope