Vojvodina dobija još jedan vetropark - 60 turbina visine i do 250 metara


Predviđena je izgradnja više funkcionalnih celina za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora

Grad Pančevo stavio je na rani javni elaborat za plan detaljne regulacije gradnje vetroelektrane na teritoriji Banatskog Novog Sela i Dolova.

U planu koji je izradilo JP Urbanizam Pančevo, a čiji je naručilac Grad, precizirano je da mikrolokacija na kojoj je predviđena gradnja vetroparka Vetrozelena obuhvata površinu od 49,48 kvadratnih metara.

Okvirno definisana teritorija buduće vetroelektrane se sa severne strane graniči sa opštinom Alibunar, a sa zapadne je udaljena oko 1.000 metara od granice građevinskog rejona naselja Dolovo.

Postojeća namena površina je poljoprivredna i nema zaštićenih delova prirode, prenosi portal eKapija.

Kako se navodi u planskoj dokumentaciji, predviđena je izgradnja više funkcionalnih celina za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

U zavisnosti od potencijala vetra, gradiće se infrastrukturni kompleks vetroelektrana sa odgovarajućom poveznom srednjenaponskom kablovskom, telekomunikacionom i ostalom mrežom, kao i mrežom pristupnih puteva.

Prema preliminarnim analizama, planira se izgradnja maksimalno 60 vetroturbina ukupne instalisane snage najviše 300MW, koje će biti priključene na prenosni elektroenergetski sistem prema uslovima JP Elektromreža Srbije. Najveća visina stubova vetroturbina vetrogeneratora, uključujući lopaticu turbine u gornjem položaju, biće maksimalno 250 metara.

Predviđeno je priključenje vetroelektrane Vetrozelena na prenosnu mrežu naponskog nivoa 400kV, preko ekstenzije PRP Čibuk 1, odnosno nove transformatorske stanice TS 400/35kV, i uvođenjem postojećeg dalekovoda 400kVDV Pančevo 2 –granica Rumunije/Rešica br. 463A u dograđeno priključno-razvodno postrojenje PRP Čibuk 1.

Ekstenzija PRP Čibuk 1 i nova TS 400/35kV se nalaze na teritoriji opštine Kovin i biće predmet izrade posebnog planskog dokumenta.

Pristupni putevi koji vode do stubova vetrogeneratora priključivaće se na postojeće atarske puteve preko odgovarajućih saobraćajnih priključaka.

Plan je na ranom javnom uvidu do 1. januara. Inače, vlasnik kompanije Vetrozelena doo Beograd je američki Continental Wind Partners (CWP).

izvor: b92.net, ekapija, agencije, foto: Kelly Lacy, Pexels