Usklađivanje reda vožnje GSP sa naredbom Gradskog štaba


U skladu sa Naredbom Gradskog štaba Grada Novog Sada, JGSP „Novi Sad“ će od 01.12.2020.godine na gradskim linijama u vršnom periodu pojačati kapacitete (izmenom autobusa manjeg kapaciteta na veći), a redukovati određene polaske u vanvršnom periodu i večernjim satima. 

Polasci koji neće saobraćati na gradskim linijama u vanvršnom periodu i večernjim satima će biti obeleženi u redu vožnje na sajtu preduzeća (www.gspns.rs/red-voznje/gradski), tako što će pored polaska imati oznaku NVR-ne saobraća vanredna situacija, te će biti precrtani.

Noćne linije 18A i 18B neće saobraćati.

Svi polasci na prigradskim i međumesnim linijama saobraćaće po važećem redu vožnje.