U prošlosti su u Novom Sadu postojali Mali i Veliki Liman


Mali Liman nalazio se na području današnjeg gradskog Centra (Starog Grada ), a sve do početka tridesetih godina 20. veka, tu su bile bare, peščani sprudovi, vodeno bilje, vrbe i livade. 

Ovaj Liman je obuhvatao današnji Dunavski park i područje uz reku Dunav do nekadašnjeg železničkog nasipa, ispod kojeg su bili podvožnjaci kao saobraćajna veza sa Velikim Limanom. 

Prostor Malog Limana uokvirivali su Dunav, Dunavska ulica, Zmaj Jovina ulica, ulica Kralja Aleksandra i nasip za železničku prugu (današnji bul. Cara Lazara). 

Naziv Mali Liman se vremenom sasvim izgubio, kada je teren potpuno izgrađen i time centralno gradsko jezgro povezano sa Dunavom.

izvor, foto: arhivns.rs


Novo lice Uspenske i Pozorišnog trga - Odabrane firme, radovi 270 kalendarskih dana