Na potezu Šodroša i Dunavca do Štranda - izrada dopune Hidrološke studije vodotoka Dunava


Vrše se i detalјna hidrološka i hidrografska snimanja korita reke Dunav

Za potrebe izrade Plana generalne regulacije leve obale Dunava u Novom Sadu, na potezu Šodroša i Dunavca do plaže Štrand, u toku je izrada dopune Hidrološke studije vodotoka Dunava sa hidrografskim podacima koju sprovodi Institut "Jaroslav Černi" iz Beograda-Pinosave.

Dopuna studije se radi u cilјu pobolјšanja hidroloških i matematičkih modela, a vrše se i detalјna hidrološka i hidrografska snimanja korita reke Dunav. 

Pre dva meseca urađeno je kompletno geodetsko snimanje leve i desne obale Dunava sa rasterom 0.5 x 0.5 metara, u dužini od po 5 kilometara uzvodno i nizvodno, od Kameničke ade i Ribarskog ostrva, odnosno u ukupnoj dužini od oko 15 kilometara, navodi se u saopštenju.

foto: ilustracija