Grad na steni čvrst kao vera: Na granici između Bačke i Srema - istorija Petrovaradina, deo istorije Novog Sada


Tridesetih godina čestitke i pisma adresirani na njegovo ime često završavali ko zna gde, pošto mu je nametnut naziv Novi Sad 4

Mada se Petrovaradinska tvrđava i njeno okruženje smatraju simbolom Novog Sada, građani veoma malo znaju o istorijatu te najstarije naseobine iz koje je nastao grad kakav danas poznajemo. 

Naselje velelepnih crkava, ali i poprište stalnih sukoba, te strateška tačka preko koje su prolazili mnogi narodi, a neki tu i ostali, zadivljuje i one koji tek zagrebu po površini njenog bogatog života.

 O samom nazivu postoje mnoge hipoteze, a jedna od najpoetičnijih je izvedenica „grad na steni čvrst kao vera”, nastala od latinske reči „petra” (kamen, stena), mađarske „var” (grad) i turske „din” (vera). Svi istorijski obrisi koji Petrovaradin danas čine lepim, i građevine i nematerijalna baština, datiraju od oslobođenja od Turaka krajem 17. veka. 

Na mestu gde se odigrala velika bitka 5. avgusta 1716, kad su strahovito poražene Osmanlije – kažu da je osam dana trajalo sahranjivanje i uklanjanje tela s bojišta na Tekijama – u zahvalu Bogu i nebeskoj majci podignuta je Crkva Snežne Gospe. U dane hodočašća liturgija se služi na više jezika te okuplja i katolike, i pravoslavce, i grkokatolike, zbog čega je možemo smatrati ekumenskom.

Petrovaradin je, zahvaljujući geostrateškom položaju i tvrđavi koju su podigli Habzburgovci, pružao sigurno utočište. Nakon što je opasnost prestala, 1926. gubi status grada i administrativno se ujedinjuje s Novim Sadom. Tako su tridesetih godina čestitke i pisma adresirani na njegovo ime često završavali ko zna gde, pošto mu je nametnut naziv Novi Sad 4.

Pročitajte više >>> izvor: dnevnik.rs, foto: Stare fotografije Novog Sada


Istorija NS: Veliko jezero u centru Novog Sada - pre sto godina