Novi Sad pomaže zakupcima na Spensu - popust 50% za novembar i decembar


Grad Novi Sad je doneo novu odluku kojom je usvojio je paket dodatnih mera

Grad Novi Sad je u prethodnom periodu, od početka pandemije usvojio tri paketa mera podrške privrednim subjektima i preduzetnicima koji posluju na teritoriji Grada ukupne vrednosti preko 3,8 miliona evra.

Кao nastavak podrške, Grad Novi Sad je doneo novu odluku kojom je usvojio je paket dodatnih mera usmeren na ublažavanje posledica izazvanih epidemijom virusa COVID -19, koja se odnosi na podršku svim zakupcima u objektu Javnog preduzeća Sportski i poslovni centar „Vojvodina“ Novi Sad.

Imajući u vidu otežane uslove poslovanja zakupaca u objektu JP SPC „Vojvodina“ doneta je odluka kojom se zakupcima trgovačkih i kancelarijskih poslovnih prostora, poslovnih prostora u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost i prostora za postavku bašti ugostiteljskih objekata odobrava vanredni popust za mesece novembar i decembar 2020. godine u visini od 50% na ugovorenu cenu zakupa.

Cilj dodatnih mera finansijske podrške Grada Novog Sada jeste održavanje kontinuiteta privredne aktivnosti u objektu poznatog Spensa.


Fruškogorski koridor će imati 46 mostova i 10 nadvožnjaka - Najveći most na Dunavu u Petrovaradinu

Stanovi od 500 evra po kvadratu i za zdravstvene radnike? Na Bulevaru Evrope do kraja godine nove zgrade