Aerodrom u Novom Sadu sve bilže: Detaljna regulacija Aerodroma na javom uvidu do 27. novembra


Javni uvid će se sprovesti svakog radnog dana u vremenu od 9.00 - 14.00 časova

Nacrt plana detaljne regulacije Aerodroma ''Novi Sad-Čenej'' u Novom Sadu

Na osnovu člana 61. stav 1. tačka 4. Statuta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada" broj 11/19) Gradonačelnik Grada Novog Sada utvrdio je Nacrt plana detaljne regulacije Aerodroma ''Novi Sad-Čenej'' u Novom Sadu i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije Aerodroma ''Novi Sad-Čenej'' u Novom Sadu na životnu sredinu, a u skladu sa članom 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava          

IZLAGANJE NA JAVNI UVID

Nacrt plana detaljne regulacije Aerodroma ''Novi Sad-Čenej'' u Novom Sadu sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije Aerodroma ''Novi Sad-Čenej'' u Novom Sadu na životnu sredinu izlaže se na Javni uvid u trajanju od 30 dana, počev od 29. oktobra 2020. godine do 27. novembra 2020. godine.

Javni uvid će se sprovesti svakog radnog dana u vremenu od 9.00 - 14.00 časova, u prizemlju poslovne zgrade Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad, Bulevar cara Lazara 3, i u prostorijama Mesne zajednice „Čenej“, Čenej, Ulica Vuka Karadžića broj 289, prenosi Dnevnik.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: Danilo Bueno, Pixabay


Fruškogorski koridor će imati 46 mostova i 10 nadvožnjaka - Najveći most na Dunavu u Petrovaradinu

Stanovi od 500 evra po kvadratu i za zdravstvene radnike? Na Bulevaru Evrope do kraja godine nove zgrade