Novi Sad prodaje placeve u Kaću i Radnoj zoni Sever 1


Prodaja pet placeva u javnoj svojini Grada u Radnoj zoni Sever 1

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije oglasila je prodaju četiri parcele Ulici Stefana Nemanje u Kaću, a javno nadmetanje za te posede biće održano 10. septembra, s tim što su prijave za licitaciju dan ranije.

Osim toga, sedam dana kasnije, 17. septembra zakazana je prodaja pet placeva u javnoj svojini Grada u Radnoj zoni „Sever 1”, Ulica profesora Grčića, a prijave za učešće su dan ranije.

Na građevinskom zemljištu u Kaću predviđeno je porodično stanovanje, a reč je o parcelama površine od 850 do 880 kvadratnih metara, čija se početna cena kreće od 1.999.200 do 2.069.760 dinara. Kako je navedeno u tekstu oglasa, u Ulici Stefana Nemanje postoje instalacije vodovoda i kanalizacije, kao i elektroenergetska mreža, a dozvoljena je gradnja porodičnih kuća s najviše spratom i potkrovljem. Interesantan je i podatak da se svaki od ponuđenih placeva u izvodu iz lista nepokretnosti vodi kao pašnjak druge klase, tako da je neophodna i promena namene, odnosno načina korišćenja zemljišta.

Na parcelama u Radnoj zoni dozvoljena je izgradnja objekata iz oblasti tercijarnog i sekundarnog sektora privrede, poput građevinarstva, proizvodnje i zanatstva, kao i saobraćaja, trgovine, turizma, ugostiteljstva... Četiri parcele su jednake površine, 4.073 kvadrata, pa je za te posede ista i početna cena – 19.159.392 dinara, dok je peta 4.076 kvadratnih metara i koštaće najmanje 19.173.504 dinara. Na tim posedima dozvoljena je gradnja objekata s najviše dva sprata, a zemljište je opremljeno vodovodnom i kanalizacionom mrežom kao i elektroenergetskim instalacijama.

izvor: agencije, foto: ilustracija