Najveća obnova Petrovaradinskog podgrađa na trećini puta - sledi obnova vojnih objekata, izmeštanje saobraćaja...


Uređene su fasade a potom i krovovi više od četrdeset kuća

Do sada najveća obnova Petrovaradinskog podgrađa završena je uspešnom revitalizacijom okvirno jedne trećine projekta.

Preostali su vojni objekti, samostan svetog Juraja, parterno uređenje i, najvažnije, izmeštanje saobraćaja.

Trogodišnja obnova Gradića Petrovaradinske tvrđave, malenog bisera našeg baroknog graditeljstva, polagano se privodi kraju. Tokom ove obnove, svakako najveće u sada već trovekovnom trajanju, uređene su fasade a potom i krovovi više od četrdeset kuća.

Ipak, sve zgrade koje koristi Vojska Srbije, a njihov gabarit i veličina fasada su znatno veće od svih zajedno do sada obnovljenih objekata, čekaju na svoj red.

Obnovu vojnih objekata, kao i veliki manastirski kompleks svetog Juraja, najstariji katolički hram u Vojvodini, iz nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada najavljuju (verovatno) za sledeću godinu, mada bez čvrstih garancija. Kada se tome doda još neizvesno parterno uređenje i, posebno, rešenje saobraćaja, ispada da je čak i ova velika obnova samo delimična, na trećini puta, prenosi Dnevnik.

Inače, po rečima nadležnih, do sada je za obnovu potrošeno više od 320 miliona dinara, a radove finansira Grad Novi Sad.

Ovako veliki građevinski poslovi svakako da nisu mogli proći bez većih, propratnih, tehničkih problema. Dug proces rada na fasadama, krovovima i obnovi drvenarije vrata i prozora, zahtevao je još duže i složenije pripreme, od izrade projekata do famoznih tendera za izbor izvođača radova. Sve je to, između ostalog, zahtevalo posvećenost svih učesnika, posebno stručnjaka Zavoda za zaštitu spomenika, ali i povećanu strpljivost stanovnika Gradića, prenosi Dnevnik.

izvor: dnevnik.rs, foto: NSinfo