Adice dobijaju novu školu za 600 učenika - Nova zgrada OŠ Jožef Atila, sportska sala, sportski tereni...


Urbanisti u tom delu grada predlažu i tri nova vrtića, sportski centar, kao i pijacu u centru naselja

Planskom dokumentcijom, na Adicama je predviđena je osnovna škola, a nedavno je raspisan tender za izradu studije opravdanosti izgradnje takvog objekta.

Nova zgrada OŠ „Jožef Atila” predviđena je na površini oko 1,77 hektara, i to u Bloku 41, između ulica Marije Bursać, Vaska Pope, Mila Milunovića i Gračaničke.

Ponude na tender OŠ „Jožef Atila” podnose se do 2. oktobra, a deset dana nakon toga znaće se kome će izrada studije biti poverena.

Inače, nova škola planirana je za oko 500 do 600 učenika, i to dece sa šireg gravitacionog područja, odnosno s Adica, dela Telepa i s prostora uz Šumsku ulicu.

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, učionice bi trebalo da budu veličine dva kvadrata po đaku, plus određena slobodna površina. Planirana je dvospratna zgrada, kao i odgovarajuća sportska sala, iznad koje je, s obzirom na visinu, moguće napraviti još jednu korisnu etažu, s učionicama ili za administraciju.

Kada je reč o školskom dvorištu, tu su predviđeni otvoreni tereni za fizičko, slobodne i zelene površine, kao i ekonomski deo. Na neizgrađenom delu, do 50 odsto površine je namenjeno za prostore za odmor (minimalno pet kvadrata po učeniku), kretanje i sport, dok je najmanje 30 predviđeno za zelenilo (školski vrt, zaštitno zelenilo i sl.), dok bi maksimalno 20 odsto trebalo da bude izdvojeno za ekonomski deo i saobraćajne površine. Na površinama za fizičko vaspitanje planirani su tereni za odbojku, košarku, mali fudbal, rukomet, atletiku, skok udalj i prostor za bacanje kugle, prenosi Dnevnik.

Adice su mahom „divlje” izgrađeno naselje, u kojem živi oko 9.800 stanovnika, a očekuje se da će taj broj porasti na oko 13.700.

Planom detaljne regulacije većina prostora je i dalje namenjena porodičnom stanovanju pa je, osim škole između ulica Marije Bursać, Vaska Pope, Mila Milunovića i Gračaničke, planskom dokumentacijom predviđena još jedna osmoletka, i to u bloku između Veterničke, Cetinjske, Palićke i Atinske ulice.

U toku je gradnja novog doma zdravlja na Adicama, a urbanisti u tom delu grada predlažu i tri nova vrtića, sportski centar, kao i pijacu u centru naselja. Na neizgrađenom području oko ulica Marije Bursać, Mladena Stojanovića, Slavka Rodića i Nikole Aleksića, u blizini stambenih blokova i planirane predškolske ustanove i škole, biće sportski centar „Adice”. Taj kompleks bi trebalo da ima otvorene i zatvorene terene, s pratećim objektima.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: ilustracija