Uklonjeni ledolomci - posle više od 15 godina propadanja: Čakor i Vučevo odvučeni iz Novog Sada (VIDEO)


Brodovi Čakor i Vučevo odvučeni na za to određenu lokaciju

Na inicijativu gradonačelnika Novog Sada pokrenuto je urgentno rešavanje pitanja uklanjanja brodova – ledolomaca Čakor i Vučevo, imajući u vidu da je došlo do značajnog potonuća istih na obali Dunava, nedaleko od železničko – drumskog mosta u Novom Sadu, te da su posledično mogli naneti štetu i posledice.

Prethodno, još u maju, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je izdalo Rešenje kojim se nalaže rasprema brodova ODMAH. Кako vlasnik brodova nije u kratkom roku preduzeo adekvatne i hitne mere raspreme, Grad Novi Sad se, u saradnji sa resornim ministarstvom, obratio urgentnim pisanim zahtevom Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Odeljenju za vodnu inspekciju.

Nakon hitne reakcije gradonačelnika Vučevića, po prethodnom Rešenju i nalogu resornog ministarstva, a kasnije i drugih nadležnih institucija, poslednja dva dana bez prestanka vršilo se ispumpavanje vode sa brodova, ne čekajući da vodostaj Dunava opadne, kako je prethodno obrazlagano od strane vlasnika brodova da upravo nivo vodostaja reke onemogućava sprovođenje aktivnosti razmeštanja brodova.

Nakon ponovne reakcije gradonačelnika Novog Sada i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Lučka kapetanija Novi Sad je naložila vlasniku brodova da u najkraćem mogućem roku ukloni brodove Čakor i Vučevo koji se nalaze izvezani na km 1254 reke Dunav, uz levu obalu, uz nalog da se odmah iznađe rešenje obezbeđivanja broda dovoljne snage da može da povuče nasukan brod Čakor i da ga zajedno sa brodom Vučevo odvuče na za to određenu lokaciju na km 1192 uz desnu obalu (Stari Banovci).

Grad Novi Sad obaveštava građane da su godine brodovi Čakor i Vučevo odvučeni na za to određenu lokaciju.

Grad Novi Sad izražava veliku zahvalnost Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na hitnim i brzim reakcijama u cilju sprečavanja nastanka bilo kakvih štetnih posledica po građane Novog Sada i Grad Novi Sad.