U toku izrada karata za učenike i studente: Cena godišnje karte 5.000 dinara + troškovi izrade


Godišnja karta važi godinu dana od dana izdavanja

U toku je izrada godišnjih karata za učenike i studente do 26 godina starosti, za sve zone Zonsko-tarifnog sistema u gradskom i prigradskom saobraćaju, od I do IV zone. 

Cena godišnje karte iznosi 5.000 dinara (+ troškovi izrade 375 dinara). 

Zahtevi za izradu godišnje karte predaju se na šalteru br. 12 na Međumesnoj autobuskoj stanici.  

Godišnja karta važi godinu dana od dana izdavanja.


Odobreno je učenicima i studentima da u septembru i oktobru mogu na prošlogodišnju pokaznu kartu (za sezonu 2019/2020 god.) kupiti mesečnu markicu .

Za učenike i studente koji nemaju izrađene pokazne karte za sezonu 2019/2020. god., kao ni mogućnost izrade godišnje karte (beskontaktne čip kartice) omogućena je izrada pokaznih karata kako bi mogli kupovati mesečne markice za septembar i oktobar. Izrada navedenih pokaznih karata odnosila bi se na IIA, IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA  i  IXA zonu  (Sremski Karlovci, Bački Jarak, Novi Rakovac, Beočin, Temerin, Brazilija, Čerević, Gospođinci, Koruška, Banoštor, Sviloš, Susak, Grabovo i Lug).

Prijem Zahteva za izradu pokaznih karata će početi 10.08.2020. god. na svim kioscima u Gradu gde se prodaju markice.

foto: facebook.com/JgspNoviSad