Fruškogorski maraton - održaće se 19. septembra, uz određene izmene


Neće biti organizovanog masovnog učešća na Fun stazama

"Nakon konsultacija sa čelnim ljudima Grada Novog Sada, uz puno uvažavanje trenutne situacije zbog epidemije Covid-19 i propisanih mera Kriznog štaba, te uzimajući u obzir posledice u slučaju nepridržavanja propisanih zdravstvenih mera od strane nas kao organizatora ili nekoga od učesnika naše trke, odlučili smo se da prihvatimo veliki izazov i organizujemo 43. Fruškogorski maraton, u znatno drugačijem formatu nego svih proteklih godina", navode organizatori.

Izmene su sledeće:

- Neće biti organizovanog masovnog učešća na Fun stazama (staze koje su kraće od 42 kilometra). Sve prijave za ove staze će biti prenete za 2021. godinu ili se mogu iskoristiti na 6. Jesenjem planinarskom maratonu koji će se održati 24. oktobra.

- Maraton će se održati samo na sledećim stazama:

Veliki zapadni maraton (85 km)
Srednji zapadni maraton (57 km)
Mali istočni ekstremni maraton (42km)
Pripravnički mini maraton (10 km)

- Neće se održati Ultra ekstremni maraton (134 km) i Ultra maraton (107 km). Svim prijavljenim učesnicima sa kompletnim prijavama ponuđeno je da svoju prijavu iskoriste u 2021. godine ili da učestvuju na Velikom zapadnom maratonu (85 km).

Prilikom preuzimanja startnog paketa, obavezno je:

- Dostaviti kopiju Potvrde o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti (ne stariju od šest meseci) ili važeću Takmičarsku knjižicu PSS, overenu od strane zdravstvenog radnika sa važećom licencom;.

- Da svaki učesnik potpiše pisanu Izjavu da u periodu od 10 dana od dana davanja Izjave, nije bio u svesnom kontaktu sa osobom kod koje je potvrđen Covid-19.

- Na start bilo koje od četiri trke, neće se moći pristupiti bez zaštitne maske (u sklopu startnog paketa svaki učesnik će dobit medicinsku zaštitnu masku);

- Učesnicima trke će se na startu meriti temperatura, a ukoliko neko od takmičara bude imao povišenu telesnu temperaturu, neće mu biti dozvoljeno učešće;

- Na startu trke, učesnici će startovati u manjim grupama i u kraćim vremenskim intervalima, dok će na startu i cilju trka biti obavezno držanje distance od minimalno dva metra;

- Zadržavanje na merno/okrepnim stanicama biće svedeno na što manju moguću meru;

- Na cilju trke će biti postavljen tunel za dezinfekciju (kroz koji je svaki učesnik obavezan da prođe). Nakon toga će mu biti dodeljena medalja.

izvor: 021.rs, agencije, foto: fruskogorski-maraton.com