Biljna masa ne bude bačena - ide na reciklažu: Zelenilo planira da godišnje kompostira 5.000 tona biootpada


Plan je da na površini od 10.000 kvadratnih metara godišnje preradimo oko 5.000 tona biootpada

U okviru projekta „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena”, koji je pokrenut u našoj zemlji, realizuju se aktivnosti usmerene na unapređenje sistema upravljanja otpadom u 17 lokalnih samouprava, u tri regiona.

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo” je jedna od karika njegove realizacije i predstavlja deo budućeg regionalnog centra za upravljanje otpadom jer se značajan aspekat tehničke podrške projekta odnosi na tretman biorazgradivog otpada, tačnije – proces kompostiranja. S obzirom na višestruku korist koju šira zajednica i domaćinstva mogu imati od tog procesa, u saradnji s Gradom u pripremi je izgradnja pilot-postrojenja za kompostiranje zelenog otpada sakupljenog s javnih površina, koje će biti u okviru JKP „Gradsko zelenilo”.

– Poslednjih deset godina „Gradsko zelenilo” sav biljni otpad, poput grana orezanih u jesen, suvih i bolesnih stabla, pokošene trave… koji sakupi na javnim zelenim površinama, prerađuje u kompost – kazala je za Dnevnik rukovodilac odeljenja proizvodnje JKP „Gradsko zelenilo” Danijela Andrić. –

To je zaokružen proces u kojem biljna masa zapravo ne bude bačena na deponiju, već bude maksimalno reciklirana, odnosno kompostirana procesom kompostiranja. Plan je da na površini od 10.000 kvadratnih metara godišnje preradimo oko 5.000 tona biootpada.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: ilustracija