Novi Sad objavio oglas o prodaji zgrade Radničkog univerziteta


Na osnovu Odluke Gradskog veća Grada Novog Sada, o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Vojvođanskih brigada broj 7

GRAD NOVI SAD

OBJAVLJUJE

 JAVNI OGLAS

O SPROVOĐENJU POSTUPKA OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA,

U NOVOM SADU, U ULICI VOJVOĐANSKIH BRIGADA BROJ 7,

JAVNIM NADMETANJEM

PREDMET OTUĐENJA:  Nepokretnost u javnoj svojini Grada Novog Sada, i to poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost,  broj  zgrade 1, površine u gabaritu 526 m2, korisne površine 6.463,80 m2, spratnosti: podrum, prizemlje i 13 spratova, izgrađenoj na katastarskoj parceli broj 7952 K.O. Novi Sad II sa posebnim delovima zgrade i sa građevinskom parcelom broj: 7952 K.O. Novi Sad II, u površini od 850 m2, u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada broj 7.

Više informacija na linku.