NOVA PRAVILA za poslodavce i zaposlene


Sam poslodavac je inače dužan da prati odluke nadežnih organa tokom epidemije i usaglašava svoj rad s tim odlukama

Distanca među zaposlenima, dodatne smene, stroga higijena, uputstva o preventivnim merama, ali i posebna pravila u slučaju pojave pozitivnih slučajeva u kompaniji, samo su neke od mera, ukoliko se ne poštuju "paprene" su kazne.

Pravilnik koji je danas stupio na snagu daje poslodavcima rok od 30 dana da donesu plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti.

Taj plan je "sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu", saopšteno je iz resornog ministarstva a sam poslodavac je inače dužan da prati odluke nadežnih organa tokom epidemije i usaglašava svoj rad s tim odlukama.

U samom Pravilniku je propisano da plan mora da sadrži:

preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti;
zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti;
mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.
Obaveze imaju i poslodavac ali i zaposleni, i obe "grupacije" mogu da zarade novčanu kaznu ako mera nema ili se ljudi njih ne pridržavaju.


Obaveze poslodavca

1) pre početka rada da obezbedi pisane instrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, koji sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti;

2) u skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovan rad u smenama, izvrši preraspodelu radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene sa manjim brojem zaposlenih;

3) sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija, što uključuje redovnu dezinfekciju prostorija i često provetravanje radnog prostora;

4) obezbedi zaposlenima dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku;

5) obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu, posebno prostorija i opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad;

6) uredi način vođenja evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija koju organizuje i sprovodi;

7) obezbedi izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima;

8) organizuje i obezbedi redovno uklanjanje otpada i smeća (kante za smeće obložene plastičnom kesom) iz prostorija tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem.

Obaveze poslodavca u slučaju pojave zarazne bolesti u kolektivu:

1) prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen da se redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava;

2) poštuju se procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada;

3) precizno se definišu pravci kretanja zaposlenih kroz radne i pomoćne prostorije;

4) organizuje se stroga kontrola kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen;

5) kontakti zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji je zaražen sa drugim zaposlenima se svode na nužne, uz propisane mere zaštite;

6) primenjuju se sve druge mere po preporuci epidemiologa.


Obaveze zaposlenih:

1) sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih;

2) namenski koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje kao i bezbednost i zdravlje drugih lica;

3) dodatno brine o svojoj higijeni tako što će redovno i pravilno prati ruke;

4) ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela;

5) obavezno obavesti poslodavca ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice;

6) pre početka rada pregleda svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice;

7) pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene;

8) u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavesti poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih;

9) sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu.

U samom Pravilniku nisu propisane kaznene mere, piše Ekapija, ali to ne znači da ih nema uopšte.

Primenjuju se mere iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, u kome stoji obaveza postojanja "akta o proceni rizika".

Tu su propisane kazne od 800.000 do 1.000.000 dinara (6.800€-8.500€) ako se "ne izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada".

Kazna za zaposlene koji ne budu poštovali propisane mere kreće se od 10.000 do 20.000 dinara (85€-170€).

izvor: mondo.rs, agencije, foto: Anna Shvets, Pexels

Kako će izgledati novi most u Novom Sadu? Predstavljena idejna rešenja - izgradnja ranije nego što je predviđeno (FOTO, VIDEO)

Ministar građevinarstva: Imaćemo praktično jedan grad, Beograd i Novi Sad će se spojiti