Najstariji novosadski hrastovi - u Kameničkom parku


U sredini Kameničkog parka nalazi se vidkovac, Brežuljak ruža, gde se nalazi pet stubova, nalik na pet rimskih vojnika

U blizini se nalaze dva najstarija stabla hrasta u Novom Sadu, koja su posađena 1805. godine.

Od starih jezera, ostala su svega dva, koja su danas sređena i pune se vodom iz izvora, a potok teče dalje do Dunava, baš podno silaska sa Mosta slobode, a pre ulaska u Kamenički park sa druge strane.

Dve trećine parka nalazi se danas pod šumom, u kom dominiraju lipa, javor i hrast, ali se mogu videti i crni i beli bor, crveni hrast i divlji kesten.

izvor: dnevnik.rs, foto: NSinfo