Renovira se velika scena SNP


Zgrada Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu u narednom periodu biće sređena, a velika scena renovirana

Do početka 160. sezone ovo pozorište imaće jednu od najmodernijih scena kada je u pitanju svetlo i ton.

foto: facebook.com/srpskonarodnopozoriste1861

Fruškogorski koridor će imati 46 mostova i 10 nadvožnjaka - Najveći most na Dunavu u Petrovaradinu

Najveće gradilište u Novom Sadu: 2.000 stanova na Jugovićevu - po veličini odmah iza Beograda na vodi