NSMART: GSP u Novom Sadu počeo prelazak na sistem elektronske naplate


Celokupan proces prelaska će trajati nekoliko meseci

JGSP „Novi Sad“ je pokrenuo sistem elektronske naplate i informisanja putnika NSMART, koji će omogućiti lakše i brže korištenje javnog prevoza.

Modernizacija načina plaćanja prevoza odvijaće se postepeno zbog složenosti celokupnog sistema, pa će celokupan proces prelaska trajati nekoliko meseci.

Prelazak na novi sistem počeo je izradom NSMART godišnjih povlašćenih kartica za 11 kategorija korisnika usluga i godišnjih đačkih kartica. Kada dobiju izrađenu NSMART karticu, putnici moraju OBAVEZNO da je validiraju prilikom ulaska u vozilo.

Zamena ostalih pretplatnih karata obavljaće se sukcesivno narednih meseci. O početku zamene karata, kao i o aktiviranju elektronskog novčanika i ostalih pogodnosti (kupovina i dopuna kartice putem aplikacije za mobilne uređaje i „veb“ aplikacije NSMART, uvid u mrežu autobuskih linija, trenutnu poziciju vozila na liniji i procenu vremena dolaska vozila na određeno stajalište), korisnici usluga će biti blagovremeno obaveštavani.

UVOĐENJE NSMART SISTEMA JE VELIK I SLOŽEN POSAO, ZBOG ČEGA MOLIMO PUTNIKE ZA RAZUMEVANJE I UNAPRED IM SE IZVINJAVAMO UKOLIKO NJIHOVA KARTICA NE BUDE IZRAĐENA U PREDVIĐENOM VREMENU, navodi se u saopštenju.

Fruškogorski koridor će imati 46 mostova i 10 nadvožnjaka - Najveći most na Dunavu u Petrovaradinu

Najveće gradilište u Novom Sadu: 2.000 stanova na Jugovićevu - po veličini odmah iza Beograda na vodi