Novi Sad dobio Digitalni omladinski centar


Prostor od preko 300 m2 obezbedio je Grad Novi Sad

Digitalni omladinski centar, namenjen mladima uzrasta od 15 do 30 godina, uz podršku Grada Novog Sada, otvoren je kao nova integralna jedinica Gradske biblioteke u Ulici Vojvode Putnika br. 1.

Prostor od preko 300 m2 obezbedio je Grad Novi Sad, kao i 13 miliona dinara za njegovo privođenje nameni. Centar će biti mesto neformalne edukacije putem raznovrsnih seminara, radionica, jezičkih i računarskih kurseva i drugih aktivnosti koje podstiču i razvijaju individualnu kreativnost, veštine i talente.

DOC se sastoji od računarske učionice, radionice, učionice sa interaktivnim displejem i multifunkcionalne sale.

- Ovaj projekat je od strateškog značaja za Grad Novi Sad, s obzirom na to da je posvećen mladima i da odgovara na izazove četvrte industrijske revolucije.

Centar takođe zadovolјava zahteve savremenog neformalnog obrazovanja i tehničko-tehnološki je maksimalno opremlјen. Dobra stvar je što će ovo mesto, osim što pruža obilјe informacija i digitalizovanog materijala, podsticati na stavralaštvo, kreativnost i promociju mladih i onoga šta rade.
Cilј nam je da mlade aktivno uklјučimo u društveni život, da im damo priliku da uče, da se razvijaju i da se predstave zajednici, da konzumiraju, ali i stvore kulturne i druge kreativne sadržaje – naglasio je član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić. On je takođe rekao da će DOC doprineti proširivanju prostornih kapaciteta Gradske biblioteke, te da predstavlјa još jedan pokazatelј da Grad strateški deluje na polјu kulture.

- Otvaramo kulturne stanice, radimo na decentralizaciji, ali i na formiranju jedinstvenog kulturno-kreativnog polisa u tzv. Kineskoj četvrti– istakao je Rožić.

Prema rečima direktora Gradske Biblioteke Dragana Kojića, u saradnji sa organizacijama za mlade, učeničkim i studentskim parlamentima, Centar će organizovati raznovrsne aktivnosti u cilјu razvijanja interesovanja i talenata mladih, kao i njihovog profesionalnog usavršavanja. Kako je objasnio, oni će imati priliku da se upoznaju sa tehnikama akademskog pisanja, da razvijaju emotivnu pismenost i kritičko mišlјenje putem filozofskih i psiholoških radionica, te da pohađaju besplatne kurseve programiranja i popularnih softverskih paketa.

⠀⠀

Od Kameničke ade do Štranda - Novi Sad dobija izlazak na reku: Brodogradilište i Mornarica novi delovi grada, zgrade, šetališta...