Novi most u Novom Sadu na javnom uvidu - od Bulevara Evrope, preko Ribarca u Sremsku Kamenicu


Zainteresovana pravna i fizička lica, u toku trajanja ranog javnog uvida, mogu dostaviti svoje primedbe i sugestije

Rani javni uvid u Konceptualni okvir plana generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu održaće se u trajanju od 15 dana, u periodu od  29. juna do 13. jula 2020. godine, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, u prostoriji u prizemlju zgrade Javnog preduzeća "Urbanizam" Zavod za urbanizam Novi Sad, Bulevar cara Lazara 3 i u prostorijama Mesne zajednice „Ostrvo“ Novi Sad, Ulica Narodnog fronta broj 71, Mesne zajednice „Ivo Andrić“ Novi Sad, Ulica Banović Strahinje broj 20, Mesne zajednice „7. juli“ Novi Sad Ulica Miše Dimitrijevića broj 74/a, Mesne zajednice „Južni Telep“ Novi Sad, Janošikova ulica broj 1a, Mesne zajednice „Nikola Tesla – Telep“ Novi Sad, Ulica Geri Karolja broj 5 i Mesne zajednice „Sremska Kamenica“ Sremska Kamenica, Ulica Marka Oreškovića broj 1a.

U digitalnom obliku materijal se izlaže na zvaničnoj internet stranici Skupštine Grada Novog Sada https://skupstina.novisad.rs/rani-javni-uvid/ i na zvaničnoj internet stranici Grada Novog Sada http://www.novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-0 .

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

U toku ranog javnog uvida pribavljaju se uslovi i drugi značajni podaci za izradu planskog dokumenta od organa, posebnih organizacija, imalaca javnih ovlašćenja i drugih institucija. Organi, posebne organizacije, imaoci javnih ovlašćenja i druge institucije dužni su da po zahtevu nosioca izrade planskog dokumenta dostave uslove i sve raspoložive podatke u toku trajanja ranog javnog uvida, a najduže u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Zainteresovana pravna i fizička lica, u toku trajanja ranog javnog uvida, mogu dostaviti svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove, Ulica školska broj 3, Novi Sad, najkasnije do 13. jula 2020. godine.

Fruškogorski koridor će imati 46 mostova i 10 nadvožnjaka - Najveći most na Dunavu u Petrovaradinu

Najveće gradilište u Novom Sadu: 2.000 stanova na Jugovićevu - po veličini odmah iza Beograda na vodi