Nova zgrada Socijalnog gotova do kraja godine - najveća investicija PIO fonda


Za dogradnju objekta u Novom Sadu namenjeno je 587 miliona dinara i to je najveća investicija PIO fonda

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević obišli su radove na proširivanju prostornih kapaciteta Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Novom Sadu.

- Klјučna stvar u vezi sa ovom investicijom jeste da će Novosađani i svi korisnici Fonda, kao i zaposleni, imati bolјe uslove da reše svoje statuse i predmete. Ne smemo više imati situaciju da lekari-veštaci na trotoarima na ulici pregledaju pacijente. Na Žitnom trgu smo prostorno dosta ograničeni, a moramo voditi računa o potrebama grada koji je narastao. Međutim, ovom investicijom stvoriće se uslovi za bolјe funkcionisanje – naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević.

On je takoće rekao da ga ne raduju redovi ispred Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, te da je potrebno mnogo ulaganja u taj sektor.

- Tokom prethodnih godina imali smo dobru saradnju sa resornim ministarstvom i PIO fondom, a pored ovog projekta, zajedno radimo rekonstrukciju objekta Gerontološkog centra na Limanu putem Kancelarije za javna ulaganja, i taj posao vredan je preko 600 miliona dinara – izjavio je Vučević.

Prema rečima ministra Đorđevića, za dogradnju objekta u Novom Sadu namenjeno je 587 miliona dinara i to je najveća investicija PIO fonda.

- Dobićemo novih 4000 m2 prostora što je veliki pomak u funkcionisanju Fonda. Nastavićemo da ulažemo na teritoriji cele Srbije, jer penzioneri, kao deo društva koji je najzaslužniji za promene u našoj zemlјi, moraju da vide da se o njima vodi briga i da mogu da ostvare svoja prava – zaklјučio je Đorđević.

Fruškogorski koridor će imati 46 mostova i 10 nadvožnjaka - Najveći most na Dunavu u Petrovaradinu

Najveće gradilište u Novom Sadu: 2.000 stanova na Jugovićevu - po veličini odmah iza Beograda na vodi