U Radničkoj novi poslovni kompleksi: Uklanjanje objekata do avgusta - pa izgradnja


Osim objekata, biće srušeno ukupno oko 200 kvadrata staza, trotoara i kolovoza, kao i ograde duge oko 150 metara

Gradski urbanisti su u Radničkoj ulici i okolini predvideli opštegradske centre i poslovne komplekse, te nove zgrade državnih organa i uprava, a nakon što je krajem prethodne godine Uprava za urbanizam i građevinske poslove preseljena u Školsku ulicu, stekli su se uslovi privođenje tog zemljišta nameni.

Rušenje objekata u Radničkoj 2 koštaće Upravu za građevinsko zemljište i investicije oko 6,6 miliona dinara, s PDV-om, a doneta je odluka da se ugovor dodeli firmi „Elita-cop“ DOO Beograd–Zemun, koja je ponudila da sav posao završi za 90 kalendarskih dana.

Kako se iz tenderske dokumentacije može primetiti, planirano je rušenje triju objekata, koji se prostiru na ukupno 1.245 kvadratnih metara, kao i svih betonskih ograda oko parcele, te staza, trotoara i kolovoza od betona, kamenih kocki ili asfalta. Sa svih objekata će najpre biti uklonjen krovni pokrivač, odnosno crep, zatim krovna konstrukcija, nakon čega će uslediti demontaža stolarije, opreme i instalacija. Kad to bude završeno, počeće rušenje zidova od opeke, te armiranobetonskih greda i stubova, ploča i temelja.

Predmerom radova predviđeno je da se za rušenje koristi bager s montiranim kleštima, kao i da se najpre presecaju horizontalni i vertikalni serklaži, a betonski elementi usitnjavaju hidrauličnim čekićem. Posebnu pažnju trebalo bi obratiti na rušenje krova drugog prizemnog objekta, jer je reč o pokrivaču od azbest-cementnog valovitog salonita. Taj posao će, u skladu s odgovarajućim pravilnikom, obavljati posebno obučeni radnici u zaštitnim odelima, s maskama, koji bi za uklanjanje i skidanje krovnog pokrivača trebalo da koriste isključivo ručni alat.

Osim objekata, biće srušeno ukupno oko 200 kvadrata staza, trotoara i kolovoza, kao i ograde duge oko 150 metara. Odabrani izvođač će, nakon što ukloni sve zgrade, temelje, infrastrukturu i ograde, morati i da izravna teren i uredi okolinu.

Imajući u vidu sve rokove, odnosno da je 21. aprila doneta odluka o dodeli ugovora, te da je rok za rušenje objekta 90 kalendarskih dana, kao i da je potrebno određeno vreme da odabrani izvođač bude uveden u posao, uklanjanje će najverovatnije biti završeno u avgustu.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: ilustracija