Odgovori na najčešća pitanja u vezi sa 100 evra


Pravo imaju svi punoletni državljani Srbije koji su 24. aprila imali aktivno prebivalište na teritoriji Srbije sa važećom ličnom kartom

Ministarstvo finansija objavilo je zbirku odgovora na najčešća pitanja građana oko prava na jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra i načina za njeno prihvatanje, odbijanje, odnosno uplatu u humanitarne svrhe.

Pravo imaju svi punoletni državljani Srbije koji su 24. aprila imali aktivno prebivalište na teritoriji Srbije sa važećom ličnom kartom.

Automatski za novčanu pomoć prijavljeni su svi primaoci penzija i novčane socijalne pomoć, a primaocima penzije smatraju se i korisnici privremene naknade - invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti.

Ostali građani se za novčanu pomoć moraju prijaviti preko portala Uprave za trezor ili preko kontakt centra, a broj telefona će biti objavljen neposredno pre početka prijavljivanja.

Ministarstvo finansija navodi da će prijava početi 15. maja i trajati do 5. juna, dok će isplata za one koji pomoć dobijaju po automatizmu početi 15. maja.

Penzionerima i primaocima socijalne pomoći koji nemaju tekući račun, biće za ovu svrhu otvoren jednokratni namenski račun u Banci Poštanska štedionica koji će posle podizanja novca biti ugašen.

Isplate za druge građane koji se prethodno prijavljuju za 100 evra - počeće najkasnije 1. juna, a ako prijavljeni nemaju tekući račun, prilikom prijave će navesti u kojoj banci žele jednokratni namenski račun koji će posle podizanja novca biti ugašen.

Sa namenskih računa novac se može podići samo u gotovini, a sa uplatom na svoj račun građanin može kako želi.

Ministarstvo finansija ističe da nije moguće jednokratnu pomoć primiti na račun drugog lica.

Pravo na pomoć ostvaruju i građani kojima su lična dokumenta istekla tokom trajanja vanrednog stanja.

Kako se navodi, isključivo primaoci novčane socijalne pomoći, dakle i nosilac novčane socijalne pomoći i ostali punoletni članovi njegove porodice - dobijaju isplatu po automatizmu, bez prijavljivanja.

Korisnici privremene novčane nadoknade usled nezaposlenosti jednokratnu novčanu pomoć dobijaju posle prijavljivanja preko portala Uprave za trezor ili telefonski, a na isti način do 100 evra će stići i građani stariji od 65 godina koji nisu penzioneri.

Ministarstvo je saopštilo i da direktno preusmeravanje sa računa pomoći u humanitarne svrhe nije predviđeno, ali da to građani mogu učiniti posle podizanja gotovine.

Nije predviđena mogućnost da penzioneri prijavljeni po automatizmu mogu poslati zahtev da ne žele uplatu.

izvor: Tanjug, agencije, foto: Jojo Hasilla, Pixabay