Most slobode i tunel u Novom Sadu u izgradnji - 1980. godina


1980. godina - Most slobode i tunel u izgradnji

Projektovao ga je akademik Nikola Hajdin, uz pomoć saradnika inženjera Gojka Nenadovića i Predraga Želalića.

Most je izveden u sistemu kosih zatega sa dva pilona. Piloni su visine 60 metara na rastojanju od 361 metar. Ukupno ima 48 kablova (zatega). Dužina konstrukcije mosta je 1382 metra.

Gradnja mosta je trajala 5 godina, ugrađeno je 30.000 kubnih metara betona uz 2.150 tona betonskog gvožđa, kao i 10.000 tona čelika.

Most ima 6 auto traka (po 3 u oba smera) i dve pešačke trake.

Most je bio otvoren 23. oktobra 1981. godine, a bombardovan 3. aprila, 1999. (NATO bombardovanje). Most slobode je rekonstruisan i otvoren za saobraćaj oktobra 2005. godine.

foto: Stare fotografije Novog Sada

Četiri bulevara u Novom Sadu se spajaju u novi most - država staje iza tog projekta