I Spens kreće ponovo sa radom


U petak počinje sa radom trgovački deo Spensa

Objekat će za posetioce biti otvoren prema redovnom radnom vremenu: radnim danima od  6,00 do 22,00, a vikendom od 8,00 do 22,00 sata.

„U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o nastavku rada tržnih centara, preduzeli smo sve preventivne mere, kako bi se posetioci i korisnici usluga osećali bezbedno u našem objektu. Izvršili smo detaljno čišćenje i dezinfekciju svih prostorija, hodnika, liftova i garaža, kao i svih zajedničkih površina u celom objektu“, kažu iz Spensa.

Pored propisa o poštovanju mera socijalnog distanciranja i pojačane dezinfekcije prostora, postavljene su dezobarijere na svim ulazima u trgovačkom delu objekta.

„Obavestili smo sve zakupce trgovačkog prostora da za njih takođe važe posebne mere, u vezi sa  brojem korisnika, socijalnom distancom, ali i obavezno korišćenje zaštitne opreme kako za primaoce, tako i za davaoce usluga. Svaki lokal dužan je da vodi računa o broju ljudi koji ulaze, kao i o tome da li se kupci i zaposleni prdržavaju mera zaštite.       

Istovremeno Vas informišemo da, u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, od 4.5.2020. godine rade ugostiteljski objekti i teretane“, saopšteno je.

foto: NSinfo