Gradsko zelenilo ponudilo u zakup lokale na Štrandu


Rok za dostavu ponuda je četvrtak, 14. maj do 10 časova, bez obzira
na način dostave, a otvaranje ponuda je javno i biće održano istog dana u prostorijama preduzeća, Temerinski put bb (preko puta Najlon pijace) sa početkom u 11 časova.

Ceo tekst oglasa i šta je u ponudi moguće je pročitati na sajtu Zelenila.

foto: NSinfo