eVrtić odostupan u još 26 gradova i opština


Usluga je dostupna na portalu eUprava svim registrovanim korisnicima

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da je elektronska prijava dece u predškolske ustanove – eVrtić od danas dostupna u još 26 gradova i opština.

Time je broj gradova i opština koje su trenutno omogućile ovu uslugu dostigao 117, a usluga je dostupna u 135 predškolskih ustanova.

Zahvaljujući eUpravi, usluge lokalnih samouprava mogu nesmetano da se pružaju i u vreme pandemije koronavirusa, a od početka marta do danas podneto je više od 32 hiljade elektronskih prijava za upis u predškolske ustanove putem portala eUprava.

Prilikom korišćenja ove elektronske usluge automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju nijedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze ni na jedan šalter.

Usluga je dostupna na portalu eUprava svim registrovanim korisnicima.

Usluga eVrtić je namenjena roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a pojedine predškolske ustanove pružaju ovu uslugu i u slučaju da je jedan od roditelja strani državljanin.

Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite, predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem, ali je potrebno da roditelji podnesu relevantnu dokumentaciju kojom dokazuju navedeni status lično u predškolsku ustanovu.

Preporuka Kancelarije za IT i eUpravu svim predškolskim ustanovama, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, jeste da se roditeljima omogući da elektronskim putem dostave ovu dokumentaciju.

Uslugu eVrtić na portalu eUprava prvi je omogućio grad Beograd 2016. godine, a prošle godine eVrtić su koristili roditelji u 17 gradova i opština širom Srbije.

Spisak opština i gradova sa aktivnom uslugom eVrtić

Registrujte se na Portalu eUprava

Kako da prijavim dete u vrtić putem usluge eVrtić

foto: Pexels