Primena Vladinih ekonomskih mera počinje ODMAH!


Usvoijene su sve tri uredbe odnosno način na koji ćemo implementaciju mera sprovesti

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da Vlada odmah kreće u implementaciju ekonomskih mera za ublažavanje posledica korona virusa.

"I to obećanje koje smo dali pre samo par nedelja smo juče i danas ispunili. Pre deset dana izneli smo program ekonomskih mera. Tada sam rekao da ćemo vrlo vrzo izaći sa pravnim okvirom vezanim za implememtaciju.

Usvoijene su sve tri uredbe odnosno način na koji ćemo implementaciju mera sprovesti. Krećemo u implementaciju odmah. Do kraja dana izaćiće u Službenom glasniku", rekao je Mali.

Siniša Mali kaže da je usvojeno nekoliko uredbi kao što je to obećano pre tačno deset dana na predstavljanju Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa KOVID 19.

Precizirao je da je vrednost paketa ukupno 608, 3 milijarde dinara.

Ekonomske mere - od ponedeljka prijave: Novac je na dva klika od vas, iskoristite to (VIDEO)


Usvojena je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

Zatim, vlada je usvojila Uredbu o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID - 19 kao i Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti za vreme vanrednog stanja.

"Implementacija ekonomskih mera koje su propisane ovim uredbama počinje već u ponedeljak. To znači da će svi zainteresovani već od tog dana moći da se prijave za korišćenje mera, i to kroz poresku prijavu, koju i inače popunjavate", rekao je Mali.

Kada je reč o tri uredbe koje su danas usvojene, jedna se odnosi na podršku u smislu fiskalne politike i direktne pomoći privatnom sektoru, kao i na isplatu 100 evra građanima, druga na podršku privredi preko Fonda za razvoj što je mera za očuvanje likvidnosti, i treća se odnosi na dužničke hartije od vrednosti.

U ponedeljak će, kaže, biti objavljen i poziv Fonda za razvoj za pomoć privrednicima u održavanju likvidnosti.

Mali je rekao da je malo koja zemlja u svetu već krenula sa implementacijom mera, već da su mnoge izašle u javnost sa ekonomskim planom, a da je Srbije među prvima državama koji taj plan i primenjuju.
DETALJI UREDBI

Prema ovim uredbama, svi privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste mere propisane ovom uredbom pod uslovom da počev od 15. marta 2020. godine, pa do dana stupanja na snagu ove uredbe, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10 odsto, objavio je Tanjug, pozivajući se na saznanja u Vladi Srbije.

Ne računaju se zaposleni koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre pomenutog datuma za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine, pa do današnjeg stupanja na snagu ove uredbe.

Pogodnosti iz ove uredbe mogu da koriste i preduzetnici koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije na dan 15. marta 2020. godine, odnosno na dan proglašenja vanrednog stanja.

Oni koji su registrovali firmu posle tog datuma, nemaju pravo na ovaj program.

Razjašnjeno je da korisnici pomoći mogu da budu i udruženja i druge neprofitne organizacije, ukoliko nisu na spisku korisnika javnih sredstava.

Mogućnost odlaganja plaćanja poreza i doprinosa se odnosi na one privredne subjekte, uključujući i ogranke i predstavništva stranih pravnih lica, ali ne važe za banke i druge finansijske institucije.

Planom mera odloženo je plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 4. aprila 2021.

Plaćanje ove obaveze će početi od januara sledeće godine i to na najviše 24 mesečne rate, bez kamate.

Kada je reč o uplati bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta, u iznosu od oko 30.000 dinara, na njih imaju pravo: preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice, pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja.

Isplata će početi u maju i ide u tri rate - maj, jun i jul.

Veliko pravno lice ima pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava u iznosu od 50 odsto osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine, i to za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prekid rada nakon uvođenja vanrednog stanja

Isplata će se takođe vršiti u maju, junu i julu, u iznosu 50 odsto minimalne zarade za mesec mart.

I oni su u obavezi da otvore namenski račun, preko koga će ići ta isplata.

To je novac koji poslodavac može da uračuna u minimalnu naknadu zarade od 60 procenata, a može da ide i kao dodatak na tih 60 odsto od ukupne zarade zaposlenog.

Privredni subjekat u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja ukoliko u periodu od uvođenja vanrednog stanja pa do isteka roka od 3 meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10 odsto ne računajući zaposlene koji su zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u pomenutom periodu.

Kada je reč o finansijskoj podršci privrednim subjektima za održavanje likvidnosti izdvojiće se 24 milijardi dinara za odobravanje kredita preko Fonda za razvoj.

Osnovni cilj je, kako se navodi u saopštenju da se obezbedi podrška preduzećima za nabavku obrtnih sredstava i podrška za održavanje tekuće likvidnosti u cilju izmirivanja obaveza nastalih prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Pravo na korišćenje sredstava imaće preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu, uz uslov da obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Krediti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava odobravaće se na rok otplate do 36 meseci, na grejs period do dvanaest meseci, po kamatnoj stopi od jedan odsto godišnje. Krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima.

Minimalni iznos kredita koji mogu podići privredna društva je 1. 000. 000 dinara a preduzetnici i zadruge 200. 000 dinara.

Maksimalan iznos kredita može biti: za preduzetnike i mikro pravna lica do 10. 000. 000 dinara, za mala pravna lica do 40. 000. 000 dinara i za srednja pravna lica do 120. 000. 000 dinara.

Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih na dan 16. marta 2020., s tim da se kako do podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje od 10 odsto od broja zaposlenih.

Svi punoletni građani dobiće po 100 evra, po ukidanju vanrednog stanja, u dinarskoj protivvrednosti.

izvor: agencije, foto: Pexels

Ekonomske mere - od ponedeljka prijave: Novac je na dva klika od vas, iskoristite to (VIDEO)

⠀⠀

Od Kameničke ade do Štranda - Novi Sad dobija izlazak na reku: Brodogradilište i Mornarica novi delovi grada, zgrade, šetališta...