Olakšice za zakupce na pijacama u Novom Sadu


Olakšice u Novom Sadu

Javno komunalno preduzeće Tržnica Novi Sad je uz saglasnost Gradskog veća od 8. aprila, a po preporuci Kriznog štaba Grada Novog Sada, donelo odluku o utvrđivanju mera olakšica radi delimičnog ublažavanja negativnih efekata vanrednog stanja korisnicima usluga našeg Preduzeća.

Odlukom Nadzornog odbora JKP Tržnica utvrđene su sledeće mere:

1. Zakup tezgi na pijacama se ne naplaćuje za sve vreme dok pijace ne rade.

2. Uplata rezervacija prodajnih mesta koja je neiskorišćena u periodu dok pijace ne rade biće preneta u istom vremenskom trajanju na period kada pijace počnu da rade.

3. Poslovni prostori i mesta za postavljanje manjih montažnih objekata unutar pijaca oslobađaju se plaćanja zakupnine za april mesec i ostale mesece u kojima pijace ne budu radile, izuzev plaćanja režijskih troškova.

4. Poslovni prostori i mesta za postavljanje manjih montažnih objekata koji imaju ulaz sa ulice i koji rade, oslobađaju se plaćanja zakupnine u iznosu od 20% od utvrđene cene zakupnine, za april mesec i ostale mesece u kojima pijace ne budu radile.

5. Spoljni poslovni prostori i mesta za postavljanje manjih montažnih objekata koji odlukom nadležnih organa ne rade (ugostiteljski objekti i slično), oslobađaju se od zakupnine u uznosu od 30% od utvrđene cene zakupnine, za april mesec i ostale mesece u kojima pijace ne budu radile.

6. Na Kvantaškoj pijaci na kojoj je princip rada uplata akontacije pijačarine, a po iskorišćenju iste dnevna uplata, obzirom da pijaca ne radi, dnevna akontacija se ne naplaćuje, a neiskorišćena akontacija će biti preneta na period kad pijaca počne da radi.


Korisnici usluga Javnog komunalnog preduzeća Tržnica Novi Sad koji imaju zaključene ugovore sa Preduzećem, a koji nisu u mogućnosti da ispunjavaju svoju obavezu plaćanja zakupnine, nastalu u periodu dok pijace ne rade, istu mogu izmiriti na rate, počev od 1.1.2021. godine do 31.12.2021. godine u 12 mesečenih rata, bez obračuna kamate, pod uslovom da redovno izmiruju režijske troškove, ali bez prava na olakšice iz pod tač. 4. i 5. ove tačke.

Uslov za korišćenje ove mogućnosti  je zaključenje pisanog sporazuma uz dostavljanje instrumenata obezbeđenja.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: www.nstrznica.co.rs