SOS taksi u Novom Sadu besplatno prevozi na posao zdravstvene radnike


SOS taksi odlučio je da pomogne zdravstvenim radnicima

Sve medicinare, koji moraju da idu na posao, a nemaju obezbeđen prevoz, to taksi udruženje prevoziće besplatno.