Promotivni film o Vojvodini: Ko je bio pravi agent 007, Tarzanovo poreklo iz malog sela u Banatu... (VIDEO)


Promotivni film o Vojvodini, prikazan u Briselu

Mozete videti: Mihajla Pupina, ko je bio pravi agent 007, Tarzanovo poreklo iz malog sela Međa u Banatu...

izvor: Vojvodina