Nove mere u vanrednom stanju - Radno vreme ugostitelja i trgovaca u Novom Sadu do 19h


Nakon zasedanja Gradskog štaba za vanredne situacije
na 9. vanrednoj sednici od 19. marta,  donete su nove naredbe.

Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost da u ugostiteljskim objektima za pružanje usluga ishrane i pića na teritoriji Grada Novog Sada, od 19. marta, radno vreme organizuju u periodu od 08,00 do 19,00 sati.

Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju delatnost u trgovinskim formatima, zanatskim objektima i u objektima za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji Grada Novog Sada da, od 19. marta, radno vreme organizuju u periodu od 06,00 do 19,00 sati.

U zatvorenim prostorijama objekata iz tačke I. i II. ove naredbe, dozvoljeno je prisustvo najviše 50 osoba, kao i obaveza stalne primene mera zaštite i dezinfekcije prostora u objektima.

Javno okupljanje na otvorenom i zatvorenom prostoru ograničava se tako da distanca između lica mora biti najmanje dva metra, kao i da na površini od četiri kvadratna metra ne može biti više od jednog lica.

Vlasnici objekata iz tačke I. i II. ove naredbe su u obavezi da ispred objekta naznače ukupan broj lica koja mogu boraviti istovremeno unutar tog objekta.

Zadužuje se Gradska uprava za privredu i Gradska uprava za inspekcijske poslove, da vrše pojačani nadzor nad sprovođenjem mera iz tačke I,  II. i III. ove naredbe.

Donošenjem ove naredbe stavlja se van snage Naredba Gradskog štaba za vanredne situacije broj: 3-312/20-VII-1 od 16. marta 2020. godine.

Hapšenja, prekršajne i krivične prijave - zbog kretanja Novim Sadom tokom policijskog časa

Fruškogorski koridor će imati 46 mostova i 10 nadvožnjaka - Najveći most na Dunavu u Petrovaradinu

Najveće gradilište u Novom Sadu: 2.000 stanova na Jugovićevu - po veličini odmah iza Beograda na vodi