Sređivanje starih postrojenja - Nacionalni plan za smanjenje zagađenja životne sredine


Država će raditi rekonstrukciju i modernizaciju postrojenja
koja utiču na zagađenje životne sredine.

Biće sređena postrojenja čija je ukupna ulazna instalisana toplotna snaga jednaka 50 megavati ili je veća i koja poseduju upotrebnu dozvolu izdatu pre 1. jula 1992. godine, a u nedostatku upotrebne, građevinsku dozvolu, ili koja su puštena u rad pre 1. jula 1992. godine.

Ova odluka nalazi se u Nacionalnom planu za smanjenje emisije glavnih zagađujućih materija, koje potiču iz starih, velikih postrojenja za sagorevanje (NERP), a donela ju je Vlada Srbije. Kako se navodi u dokumentu, među postrojenjima koja će biti obuhvaćena radovima su Termoelektrana "Nikola Tesla" A (A1-A3, A4-A6) i B (B1-B2), Termoelektrana "Kostolac" A1, A2 i B1-B2, zatim Termoelektrana-toplana Novi Sad, Toplana "Vreoci Kolubara - Prerada", NIS a. d. "Energana Novi Sad", NIS a. d. "Atmosferska destilacija 2" i NIS a. d. "Energana Pančevo".

Nacionalnim planom podrazumeva se da će na nekim postrojenjima biti urađeno odsumporavanje dimnih gasova, negde će se raditi na smanjenju oksida azota, a na drugima će biti odrađena rekonstrukcija elektrofilterskih postrojenja. Stanje starih velikih postrojenja za sagorevanje nije dozvolilo našoj zemlji da ispuni zahteve LCP direktive do propisanog roka, koji je istekao 31. decembar 2017. godine.

Cilj NERP je da se smanje ukupne godišnje emisije sumpor-dioksida, oksida azota i praškastih materija iz starih velikih postrojenja za sagorevanje obuhvaćenih NERP. Tako bismo do 1. januara 2028. godine dostigli granične vrednosti štetnih emisija.

izvor: novosti.rs, agencije, foto: Pexels