Prodaja, javno-privatno partnerstvo, zakup... Novi Sad prikuplja ponude za ulaganje u zgradu Radničkog


Novi Sad objavljuje neobavezujući javni poziv za prikupljanje
pisama o zainteresovanosti sa predlogom pravnog okvira za investiciono ulaganje u objekat na adresi Ulica Vojvođanskih brigada broj 7 u Novom Sadu (zgrada Radničkog univerziteta).

Neobavezujući javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti sa predlogom pravnog okvira za investiciono ulaganje u objekat na adresi Ulica Vojvođanskih brigada broj 7..

Od Potencijalnih partnera se očekuje da dostave Pismo o zainteresovanosti kojim bi iskazali svoju zainteresovanost za investiciono ulaganje sa predlogom pravnog okvira za investiciono ulaganje (poput kupoprodaje objekta, javno-privatnog partnerstva sa ili bez elemenata koncesije, zakupa i sl.) i predlog poslovne delatnosti u Objektu, uz obavezu zaštite javnog interesa, u skladu sa propisima Republike Srbije.

CEO TEKST na linku, izvor: dnevnik.rs, foto: ilustracija