Popravka mostova u Novom Sadu - obnova mosta preko Rokovog potoka


Planirana je obnova mosta preko Rokovog potoka

Popravku tri mosta i jednog nadvožnjaka Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije platiće 1,68 milion dinara, a doneta je odluka da se ugovor za taj posao dodeli radnji za zemljane radove „Kosmo-kop” iz Bukovca.

Planirana je obnova mosta preko Rokovog potoka u Medurićevoj ulici u Petrovaradinu, popravka stepeništa u zoni Sentandrejskog mosta, kao i slivnika na Mostu slobode, i rekonstrukcija revizionog otvora nadvožnjaka na Bulevaru Evrope.

Nakon uklanjanja zaštitne ograde i rušenja ploče i pešačkih staza na mostu preko Rokovog potoka, predviđeno je betoniranje ploče, kao i izrada armiranobetonskog krilnog zida, te betoniranje pešačke staze. Osim toga, planirano je i čišćenje čeličnih profila noseće konstrukcije mosta, te nanošenje zaštitnog premaza i farbanje, kao i izrada i montaža zaštitne ograde.

Na Sentandrejskom mostu najpre će biti srušeni stari i dotrajali stepenici, kao i ploča stepeništa, a kad to bude završeno, sledi betoniranje i postavljanje nove zaštitne ograde.

Planirano je postavljanje novih slivničkih rešetki na Mostu slobode, a na revizionom otvoru nadvožnjaka na Bulevaru Evrope trebalo bi da bude ugrađena potkonstrukcija od kutijastih profila, kao stolica nosača poklopca revizionog otvora.

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, svi građevinski radovi biće završeni za najviše 45 kalendarskih dana. Za kvalitet svih radova odabrani izvođač će morati da da garantni rok od dve godine.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: NSinfo