Novi Sad prodaje havarisana i neregistrovana vozila putem javne licitacije


Služba za zajedničke poslove Grada Novog Sada, objavljuje
javni oglas za prodaju havarisanih i neregistrovanih vozila javnim nadmetanjem – licitacijom.

Havarisana i neregistrovana vozila, uklonjena sa javnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada rešenjima Gradske uprave za inspekcijske poslove, Oblast inspekcije za saobraćaj i puteve, kojima je istekao propisani rok čuvanja (bez prava na registraciju).

Vozila se prodaju pojedinačno u postojećem „viđenom stanju“, bez prava kupca na naknadne reklamacije po pitanju kvaliteta i nedostataka, odnosno ispravnosti, kompletnosti i tehničkih karakteristika i mogu se razgledati, dana 10. februara 2020. godine.

Više informacija na linku, izvor: dnevnik.rs, foto: NSinfo, ilustracija