Novi NS od Kamenjara do Štranda: Mornarica i Brodogradilište stambeno-poslovni kompleksi, dva podzemna tunela...


Planirana su dva podzemna tunela u blizini brodogradilišta

JP Urbanizam je poslao zahtev za mišljenje povodom izrade generalnog urbanističkog plana Novog Sada do 2030. godine i izdatih vodnih uslova JVP Vode Vojvodine Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Svi ti planovi odnose se na uređenje priobalja s bačke strane grada, koje obuhvata prostor od granice Kamenička ada – Kamenjar do Danubijusa i obalu koja se naslanja postojećim nasipom na južni Telep, pa ide do Ulice 1.300 kaplara i Bulevarom despota Stefana, do okretnice kod Štranda. Radi se o površini od 414 hektara, odnosno 178 hektara vodene površine i oko 236 hektara kopna.

Planski dokumenti nesprovodivi jer je 2010. godine stupio na snagu novi Zakon o vodama koji je onemogućio da se planiraju sadržaji po važećem Generalnom urbanističkom planu na predviđenim lokacijama, prenosi Dnevnik.

– Na području brodogradilišta bio je planiran hotel pa turistički i ugostiteljski sadržaji koji se, po prethodnim zakonima, mogao raditi. Od 2010. godine to je zabranjeno. Nakon velikih poplava 2004. godine, i zakona koji je donet kao odgovor na te poplave, važeći plan je postao „mrtvo slovo na papiru“, a neki delovi nisu razrađeni ni planom generalne, ni detaljne regulacije. Ceo prostor od 414 hektara mora da se razrađuje planovima generalne i detaljne rugulacije – kaže za Dnevnik direktor Javnog preduzeća Urbanizam Dušan Miladinović.

Novi Sad na vodi - po ugledu na svetske gradove: Novi deo grada, zgrade, plaža - umesto kasarne i brodogradilišta?


Planirana su dva podzemna tunela u blizini brodogradilišta kao jednosmerna veza između veslačke staze ka Dunavcu, čime se dobija protočnost vode u veslačkoj stazi i Dunavcu, a samim tim ponovno oživljavanje eko-sistema.

Osim hotelskog kompleksa planiraju se i manji tipski turističko-ugostiteljske objekti koji mogu biti u nebranjenoj zoni, ali i šest i po kilometara biciklističko-pešačkih trim-staza, ne računajući postojeću stazu dugu dva i po – tri kilometra koja je planirana na prvoj liniji odbrane, što će građanima doneti ukupno oko devet kilometara staza da ih aktivno koriste.

Kako dodaje, postoji i deo predviđen za gradnju stambeno-poslovnog kompleksa. To je brodogradilište, koje je privatna parcela i koje čini dva odsto od cele površine plana. Deo koji je sada u službi kasarne, odnosno Rečne flotile, kada se jednog dana vojska iseli odatle, takođe je planiran za stambeno-poslovni kompleks, ali će se očuvati park-šuma koja je sada u sastavu kasarne. Oba ta područja, po navodima direktora Urbanizma, čine manje od pet odsto površine plana.

– Pošto se plan priobalja preklapa s planom novog mosta u produžetku Bulevara Evrope i Planom generalne regulacije Telepa, eksterno smo angažovali stručnjake da urade saobraćajnu studiju, koja je pokazala da svi sadržaji u priobalju nemaju nikakav uticaj zbog malo vozila, ali da je izuzetno važno da se novi most realizuje u narednom periodu da bi se rasteretio saobraćaj u tom delu grada – ističe Miladinović za Dnevnik.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: ilustracija

21.02.2020.

Novi Sad na vodi - po ugledu na svetske gradove: Novi deo grada, zgrade, plaža - umesto kasarne i brodogradilišta?