Nova oprema za 10 dečjih igrališta i 10 teretana na otvorenom u gradu, solarni paneli, klupe...


Planirano je i postavljanje četiri svetiljke sa solarnim panelima

Programom uređivanja građevinskog zemljišta ove godine je za izgradnju i rekonstrukciju dečjih igrališta namenjeno 45,5 miliona dinara bez PDV-a.

Lane je za izgradnju šest igrališta i skejt-parka za decu izdvojeno 44,7 miliona dinara, s PDV-om.

Kada je reč o uređivanju i opremanju prostora za najmlađe, iz Uprave za građevinsko zemljište i investicije navode da se vodi računa o tome da sva gradska i prigradska naselja budu pođednako zastupljena.

Inače, Uprava je u decembru raspisala tender za nabavku i ugradnju opreme i podloge za dečja igrališta i teretane na otvorenom, a nedavno je završeno prikupljanje ponuda. Nova oprema će biti ugrađena na deset dečjih igrališta i isto toliko teretana na otvorenom u gradu, ali nije precizirano o kojim je kvartovima reč.

U tenderskoj dokumentaciji je navedeno da su lokacije odabrane na osnovu analize zahteva za izgradnju igrališta i rekreacionih površina, te da će biti uređena atraktivna mesta u gradu, u dvorištima „urbanih džepova”, i površinama u blizini kojih nema sadržaja za igru dece.

Nova oprema će biti ugrađena na deset dečjih igrališta i isto toliko teretana na otvorenom u gradu
Svako dečje igralište će imati jednu kombinovanu kompoziciju namenjenu deci od tri do pet godina, koja će se sastojati od mostića, tobogana, penjalice i tube za provlačenje. Osim toga, na tartan podlozi će biti ugrađene po jedna klackalica, njihalica za mališane od dve do pet godina, kao i dve vrste ljuljaški.

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, na deset rekreativnih površina biće postavljene fitnes sprave „skije” i „zgib”, ali i one za hodanje i veslanje.

Dimenzije igrališta biće prilagođene prostoru, s definisanim zonama bezbednosti sprava. Sva oprema koju Gradska uprava nabavlja trebalo bi da bude ugrađena na odgovarajuću konstruktivnu podlogu, sa završnom obradom od tartan-ploča, ukupne površine 1.800 kvadratnih metara. Prilikom uređivanja prostora trebalo bi povesti računa o okolnom zelenilu, odnosno o uklapanju opreme s vegetacijom.

Budući da, kako je u konkursnoj dokumentaciji navedeno, na nekoliko mesta definisanih za izgradnju dečjih igrališta ne postoje uslovi za rekonstrukciju javnog osvetljenja, ili ono uopšte ne postoji, planirano je postavljanje ukupno četiri svetiljke sa solarnim panelima.

Za deset igrališta i teretana na otvorenom Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, osim sprava za igru i vežbanje, nabavlja i 20 klupa i deset korpi za otpatke.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: Quang Nguyen Vinh, Pexels