Nova mesta: Uređenje malih javnih površina - Irig, Beočin i Sremski Karlovci


Lokacije moraju biti javne površine koje su svima dostupne

U susret 2021. godini "Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture" otvorio je konkurs "Nova mesta – Mikrogranting" za uređenje malih javnih površina u gradu i "Zoni 021" (opštine Irig, Beočin i Sremski Karlovci).

Značaj učešća lokalne zajednice u uređenju malih urbanih javnih prostora i podizanje kapaciteta građana, kao i zajednički rad glavne su ideje projekta "Nova mesta – Mikrogranting".

Na konkursu mogu učestvovati udruženja građana sa sedištem u Novom Sadu i "Zoni 021" i stambene zajednice, a mogu se finansirati sledeće ideje:

- novi mobilijari (klupe, korpe za otpatke, zaštitni stubići, držači za bicikle, žardinjere, saletle i drugo)

- ozelenjavanje površina (sadnja na javnim površinama, sadnja postavljanjem žardinjera i uređenjem starih peščanika)

- akcije čišćenja i uređenja prostora, kulturne i ekološke aktivnosti, isticanje kulturnog nasleđa

- uređene površine za socijalne aktivnosti (polje za boćanje, mini skejt-park, oprema za javni šah, javni ormarići, biblioteke i drugo)

- prostor za kreativno izražavanje

- drugi kreativni predlozi, koji se smatraju tekućim održavanjem prostora

Detaljne informacije o konkursu možete pronaći na sajtu Novi Sad 2021

Za predloge koje stručni žiri bude izabrao biće odobrena finansijska sredstva u iznosu od maksimalno 450.000,00 dinara.

Predložene lokacije moraju biti javne površine koje su svima dostupne na području Novog Sada i "Zone 021"(opštine Irig, Beočin i Sremski Karlovci), a podnosilac prijave može konkurisati sa najviše 2 predloga.

Javni konkurs biće sproveden u dva kruga. Za učestvovanje u prvom krugu konkursa, potrebno je ispuniti zvanični Prijavni formular i obezbediti osnovne informacije o lokaciji i u elektronskoj verziji poslati na mejl adresu predlog@ns2021.rs najkasnije do 24. februara 2020. godine. Nakon obavljenog stručnog žiriranja svih pristiglih radova, Komisija će napraviti uži izbor predloga koji će se plasirati u drugi krug Konkursa.

Inicijatori predloga koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor sa Komisijom, u periodu od 25. do 28. februara 2020. godini.