Državna pomoć za parkove i dobra od nacionalnog značaja


Zaštićena prirodna dobra prve kategorije u Srbiji
i ove godine mogu da računaju na finansijsku pomoć države.

Vlada je na poslednjoj sednici usvojila uredbu kojom je predviđeno da će nacionalni parkovi, parkovi prirode i dobra od nacionalnog značaja biti subvencinisani sa ukupno 235 miliona dinara. Naredne nedelje stići će im poziv da dostave projekte za koje im je neophodna pomoć.

U praksi taj novac najčešće ide za funkcionisanje zaštićenih prirodnih dobara.

U Srbiji ih je oko 85 prve kategorije, pa sredstva nisu dovoljna za sve njihove potrebe.

- Upravljačima zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog ineteresa ćemo dostaviti informaciju da nam pošalju zahtev za finansiranje aktivnosti predviđenih planom poslovanja - objašnjava Jasmina Jović, pomoćnik ministra zaštite životne sredine.

- Sredstava nema dovoljno za sve potrebe, zato zaseda Komisija, koju formira ministar zaštite životne sredine. Komisija detaljno analizira svaki zahetv. Gledamo da svima pomognemo za najbitnije stvari.

Uredba kaže da je moguće subvencionisati čuvanje, održavanje i prezentaciju zaštićenih područja. To podrazumeva zarade i naknade za rad čuvara i stručnog osoblja. Mogu se dotirati naknade za rad zaposlenih koji obavljaju brinu o posetiocima, ili se bave i izgradnjom, opremanjem i održavanjem objekata. Sredstva je moguće koristiti i za regulisanje imovinsko-pravnih odnosa, praćenje i unapređenje stanja zaštićenih područja, uređenje prostora i održivo korišćenje prirodnih resursa.

Kriterijumi za dodelu subvencija, između ostalog su veličina i vrsta zaštićenog područja, izloženost zaštićenog područja uticajima ljudi i stepen rizika od oštećivanja i uništavanja. Gledaju se i postignuti rezultati u dosadašnjem čuvanju i održavanju, kao i osposobljenost zaštićenog područja za obrazovnu, naučnu i rekreativnu funkciju.

izvor: novosti.rs, agencije, foto: ivabalk, Pixabay