Vojvodina među prvih pet najstarijih regiona sveta - Srbija u neslavnom vrhu po starosti stanovništva


Četvoro dece u Vojvodini ima samo jedna od stotinu porodica

Srbija je u neslavnom vrhu po starosti stanovništva, a Vojvodina među prvih pet najstarijih regiona sveta.

U pokrajini svake godine umre 10.000 stanovnika više nego što se rodi, a trend negativnog priraštaja traje još od 1989. godine u svih 45 opština. Zato Pokrajinska vlada i ove godine pokušava da nizom mera ublaži negativne trendove.

Vantelesnu oplodnju za prvo dete godinama finansira Republika, a Vlada Vojvodine je od 2014. pokrivala te troškove svojih osiguranika za drugo, treće i svako naredno dete, a od ove godine i parovima bez dece. Pomerena je i starosna granica žena sa 42 na 45 godina, a Pokrajinska vlada finansiraće još jedan postupak.

"Do sada su pri vantelesnoj oplodnji do tri embriona vraćana u matericu, dok su oni koji nisu vraćani u matericu propadali. Uz postupak vantelesne oplodnje moguće je uraditi i takozvano zamrzavanje embriona, čime se omogućava više pokušaja vantelesne oplodnje iz jednog stimulisanog ciklusa", objašnjava pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić.

Prema popisu od 2011. godine u Vojvodini je bila 399.871 porodica. Od tog broja 53 odsto porodica ima samo jedno dete. Dvoje ih ima 39,3 odsto. Sa troje dece je 6,5 odsto, a četvoro dece u Vojvodini ima samo jedna od stotinu porodica.

Pokrajinska vlada će nezaposlenim majkama koje rode treće ili četvrto dete mesečno davati 15.000 dinara naredne dve godine, a parovima sa više dece pomoći će da reše stambeno pitanje. Demografi kažu da ovakve mere treba sprovoditi u kontinuitetu da bi bilo rezultata.

"Narednih 20-30 godina mi možemo ovim merama samo da usporavamo pad broja stanovnika, a tek od sredine veka možemo da pričamo o eventualnom porastu broja stanovnika", kaže prof. Daniela Arsenović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Prosečna starost stanovnika Vojvodine je 43 godine. Broj mlađih od 15 godina je 15 odsto, dok starijih od 65 ima 20 odsto. Ovi podaci Vojvođane svrstavaju u grupu starih populacija i ukazuju na trend starenja.

Ukupan ovogodišnji budžet za promenu negativne statistike je 650 miliona dinara.

izvor: rts.rs, agencije, foto: NSinfo