Skroz bez neprijatnih mirisa na keju - tek kada Novi Sad dobije Centralni prečistač otpadnih voda


Smrad ćepotpuno nestati tek kada Novi Sad dobije
Centralni prečistač otpadnih voda

Ispust nove Glavne crpne stanice (NGCS) kod železničko-drumskog mosta niži je od prethodnog kako bi se smanjio uticaj neprijatnih mirisa, ali će smrad potpuno nestati tek kada Novi Sad dobije Centralni prečistač otpadnih voda.

Za 021.rs u Vodovodu, povodom pitanja građana da se čini da novi ispust nije niži, navode da je spušten 25 centimetara u odnosu na prethodni, a da zbog nasipa ne može više od toga.

Rukovodilac Službe razvoja sistema JKP Vodovod i kanalizacija kaže za 021.rs da se, kada se gleda sa Keja, prolazniku čini da novi odvod nije niži, jer se stari odvod deformisao tokom godina korišćenja i slegao 15 centimetara. Dodaje i da nije samo kota izliva važna za eliminisanje neprijatnih mirisa, nego i rešetke od 6 milimetara na novoj pumpnoj stanici koje će zaustaviti sav čvrst otpad.

"Glavna stvar koja će biti urađena su grube i fine rešetke na novoj pumpnoj stanici. Fina rešetka je na 6 mm razmaka, ona uklanja faktički sav otpad koji dolazi ka crpnoj stanici i otpadna voda koja će izlaziti je voda bez ikakvog materijala koji nosi sa sobom. Sadašnji postojeći izliv pola godine radi bez rešetki i otpadna voda ide bez prepumpavanja i rešetki, tako da se sav materijal koji nosi u kanalizaciji izlije u Dunav ili se, ako je niži vodostaj, gomila i taloži na izlivu, na betonu, i tu nastaju gomilice đubreta koje stvaraju smrad. Sa novim rešetkama to će biti potpuno eliminisano. Nismo mogli da idemo niže sa izlivom od ove kote, jer je to nivo na kojem se nalazi prizma samog nasipa".

On je dodao da će neprijatni mirisi potpuno nestati kada prestane da radi izliv, a to je posle izgradnje Centralnog prečistača otpadnih voda (COPV) koji se planira nedaleko od "Pobede" u Petrovaradinu, na lokaciji Rokov potok, u narednim godinama, mada preciznog roka još nema jer tek treba da se obezbedi novac.

izvor: 021.rs, agencije, foto: NSinfo